Vill du bli medlem i Linköpings Kammarmusikförening?

Betala då in årsavgiften 150 kr (ytterligare medlem på samma adress betalar 120 kr) på plusgirokonto 23 49 80-1, LKF. Skriv på talongen ”Medlemsavgift 2020/2021” samt namn, adress och e-postadress. Du kan även köpa medlemskort vid våra konserter.

Årsavgiften för ungdom (under 25 år) och studerande (med bet. kåravg.) är 60 kr.

För ständig medlem är avgiften 900 kr.

Välkommen som medlem!

 
För önskemål, synpunkter och ytterligare information kontakta:

linkopingkammarmusik(snabel-a)gmail.com